Verklaring inzake gegevensbescherming

Wij, Lödige Industries Gruppe, nemen de bescherming en veiligheid van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij houden ons aan de regels van de Duitse wet op de bescherming van persoonlijke gegevens (BDSG) en hebben onze processen - daar waar dat mogelijk is - zo ingericht, dat er geen of zo min mogelijk persoonlijke gegevens verzameld of verwerkt worden.

In wat volgt kunt u lezen hoe wij omgaan met de gegevens van onze internetgebruikers en klanten:

Overdracht/Protocollering van gegevens

De bij het bezoek aan deze website door de webserver automatisch geregistreerde log files kunnen niet worden toegekend aan een bepaalde persoon. Deze gegevens bevatten bijv. het browsertype en de versie daarvan, Referer URL (van tevoren bezochte pagina), gebruikte besturingssysteem, IP-adres van de toegang vragende computer, toegangsdatum en -tijd van de serveraanvraag en de bestandsaanvraag van de client (bestandnaam en URL). Deze gegevens worden alleen verzameld met het oog op statistische evaluatie. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, niet voor commerciële noch voor niet-commerciële doeleinden.

Gebruik van persoonlijke gegevens

U kunt onze internetpagina´s in principe gebruiken, zonder dat wij persoonlijke gegevens van u verzamelen.
Uw persoonlijke gegevens worden alleen dan verzameld of verwerkt, wanneer u ons deze gegevens vrijwillig, bijv. op grond van een aanvraag via e-mail, meedeelt. Wanneer er geen dwingende redenen bestaan in verband met een commerciële transactie, dan kunt u te allen tijde de van tevoren verleende toestemming om uw persoonlijke gegevens op te slaan met onmiddellijke ingang schriftelijk (bijv. per e-mail of per fax) herroepen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit op grond van wettelijke voorschriften vereist is.

Informatie over, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U kunt conform geldend recht schriftelijk bij ons navragen, of en in welke omvang persoonlijke gegevens bij ons over u zijn opgeslagen. Wij zullen u dan onmiddellijk informeren.

Veiligheid van uw gegevens

Uw ons ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens worden door implementering van alle ons mogelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zo beveiligd, dat ze ontoegankelijk zijn voor onbevoegde derden. Bij verzending van zeer gevoelige gegevens of informatie valt het aan te bevelen om de post te gebruiken, aangezien een volledige gegevensbeveiliging per e-mail niet kan worden gegarandeerd.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google toch binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om reports over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internetgebruik samenhangende dienstverleningen tegenover de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet in verband gebracht met andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van de cookies verhinderen door een instelling van uw browser software; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in de volledige omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser plugin te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics werd uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();", om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-Masking) te garanderen."  

U kunt Google Analytics-tracking deactiveren met behulp van de volgende link: Google Analytics-tracking deactiveren

Cookies

Wij gebruiken op sommige van onze sites "Session-Cookies", om u het gebruik van onze websites te vergemakkelijken. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden, die alleen voor de duur van uw bezoek aan onze website op uw harde schijf gearchiveerd en afhankelijk van de instelling van uw browser programma bij het beëindigen van de browser weer verwijderd worden. Deze cookies roepen geen op uw harde schijf opgeslagen informatie op. De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies in uw browser deactiveren of uw browser zo instellen, dat hij u wijst op de verzending van cookies.
Wijziging van de voorschriften inzake gegevensbescherming
Wij zullen deze richtlijnen bij gelegenheid actualiseren. In uw eigen belang valt het aan te bevelen om de richtlijnen inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd te lezen, opdat u op de hoogte blijft hoe wij uw gegevens beschermen en de inhoud van onze website continu verbeteren. Met het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van deze richtlijn inzake gegevensbescherming.
Mocht u vragen hebben over deze richtlijn inzake gegevensbescherming , gelieve u dan te wenden tot datenschutz@lodige.com.